Kruisgelamineerd hout: Het innovatieve bouwsysteem

Hout heeft een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de beschaving vanwege zijn overvloed en opmerkelijke eigenschappen.

De intrinsieke eigenschappen van hout maken het opmerkelijk flexibel en veelzijdig, zoals blijkt uit de grote verscheidenheid aan succesvolle toepassingen. Vooral de uitstekende structurele eigenschappen en milieuprestaties in vergelijking met beton of staal maken het een populair bouwmateriaal.

Een van de laatste innovaties op het gebied van hout als bouwmateriaal is de ontwikkeling van Cross-Laminated Timber (CLT), ook bekend als “Cross-Lam”, “X-Lam” of “Massive Timber”.

CLT, of kruisgelamineerd hout, werd in het begin van de jaren negentig in Europa ontwikkeld, als een samenwerkingsproject tussen de industrie en academische partners om praktische toepassingen te vinden voor meestal afgedankt hout.

Naarmate de markt in Europa om milieuvriendelijkere producten begon te vragen, gingen meer mensen naar CLT voor hun bouwbehoeften en kruisgelamineerd hout groeide de afgelopen twee decennia snel in populariteit.

kruisgelamineerd houtHet CLT-bouwsysteem is gebaseerd op het gebruik van grote meerlaagse panelen van aan elkaar gelijmde houten platen, waarbij de richting van de vezels per laag wordt afgewisseld, wat de stijfheid, de stabiliteit en de mechanische eigenschappen verbetert.

De kruislaminering van de panelen impliceert dat ze in alle richtingen krachten kunnen opnemen, waardoor ze kunnen worden gebruikt als muren, platen of daken, in een breed scala van toepassingen, zoals huizen, schuren, hoogbouw en kantoorgebouwen, onder andere.

Waarom kruisgelamineerd hout?

Milieutechnische voordelen

Hout biedt meerdere voordelen, met name op het gebied van milieuprestaties.

Wanneer bossen duurzaam worden beheerd, is hout koolstofneutraal en fungeert het als een opslagplaats van koolstof, hetzij als groeiende voorraad, hetzij als een product met toegevoegde waarde, door kooldioxide om te zetten in biomassa tijdens het proces van koolstofvastlegging door middel van fotosynthese.

Ter vergelijking met staal en beton, presteert hout (en CLT in het bijzonder) beter dan beide materialen. Staal en beton zijn weliswaar hoogwaardige en veelzijdige bouwmaterialen, maar ze presteren zeer verschillend wat betreft hun ecologische voetafdruk: zo wordt bijvoorbeeld vijf procent van alle broeikasgasemissies wereldwijd veroorzaakt door de productie en het gebruik van beton.

Bovendien heeft Life Cycle Analysis (LCA) onderzoek naar houtproducten steeds weer aangetoond dat ze minder broeikasgassen produceren en minder water, energie en fossiele brandstoffen nodig hebben om te transformeren dan beton en staal.

Installatiesnelheid en eenvoud

CLT kan worden gebruikt voor daken, wanden en vloerconstructies en kunnen vanuit de fabriek worden geleverd in verschillende maten en vormen. Openingen voor ramen en deuren worden met precisie gesneden met behulp van CNC-machines.

Dit geautomatiseerde systeem verbetert de efficiëntie in het gebruik van de houtbronnen, waardoor de productieverspilling en -tijd tot een minimum wordt beperkt en de precisie van het eindproduct wordt gegarandeerd.

Het geprefabriceerde karakter van CLT maakt een hoge precisie mogelijk en een bouwproces dat gekenmerkt wordt door een snellere afwerking (dat kan 3 tot 4 dagen per verdieping zijn, in vergelijking met meer dan 28 dagen bij gebruik van beton), meer veiligheid, minder vraag naar geschoold personeel op de bouwplaats, minder hinder voor de omgeving en minder afvalproductie.

Structurele mogelijkheden

Een van de meest indrukwekkende voordelen van CLT is de sterkte/gewichtsverhouding in vergelijking met andere materialen.

De reden hiervoor is te vinden in de kruislaminaatconfiguratie van CLT, waarbij de aangrenzende lagen CLT-elementen elkaar ondersteunen en als versterking fungeren, wat leidt tot betere mechanische eigenschappen.

CLT kan dus worden gebruikt als dragende elementen en afschuifpanelen, iets wat CLT onderscheidt van andere houten panelen. Er zijn ook enkele varianten van de typische massieve platen ontwikkeld, zoals “cassettevloeren”, waarbij twee kruislings gelamineerde houtplaten met houten ribben met elkaar verbonden zijn om de holle kernelementen te vormen, waardoor nog grotere overspanningen mogelijk zijn. Het idee hierachter is om het gewicht van de plaat te verminderen zonder afbreuk te doen aan de sterkte.

Flexibiliteit in het ontwerp

De structurele kenmerken van CLT maken vormen en openingen van de meest uiteenlopende afmetingen en vormen mogelijk. De grootte van de elementen is voor een groot deel beperkt door de eisen die aan het transport worden gesteld en stelt ontwerpers in staat om minder elementen te hebben om dezelfde stabiele constructie te creëren die met meer traditionele materialen kan worden bereikt, wat bijdraagt aan de eenvoud van het systeem.

Brandprestaties

Mensen gaan er ten onrechte van uit dat houten gebouwen slecht presteren bij branden, omdat hout een brandbaar materiaal is.

Houten elementen met grote doorsneden, zoals CLT, hebben echter het inherente vermogen om brandweerstand te bieden vanwege de unieke verkolingseigenschappen van het hout.

Hout brandt voorspelbaar en vormt een verkoolde laag die niet-verbrand hout beschermt, waardoor het zijn sterkte en stabiliteit kan behouden zonder abrupt in te storten.

De resultaten van grootschalige brandtesten uitgevoerd in het Forest Products Lab tonen aan dat CLT structuren het potentieel hebben om een uitstekende brandweerstand te bieden, vaak vergelijkbaar met onbrandbare materialen. Het strakke karakter van CLT-gebouwen verbetert ook de brandprestatie door de verspreiding van brand naar aangrenzende ruimtes te beperken.

Thermische prestaties

Het belangrijkste voordeel van CLT, met betrekking tot de thermische prestaties, is dat het de mogelijkheid biedt om een strakke constructie te creëren, dankzij de grote panelen en de mogelijkheid om minder elementen en dus minder voegen te hebben waar lucht in het gebouw kan binnendringen.

CLT zorgt ook voor thermische inertie. CLT-panelen, zowel in de buitenkant van het gebouw als in de vloeren en muren, fungeren als een thermische massa die de warmte overdag opslaat en ’s nachts weer afgeeft.

Thermische massa kan het totale energieverbruik van het gebouw verlagen en het comfort van de bewoners verbeteren.

Het isolerend vermogen van deze massieve muren kan ook helpen de behoefte aan isolatie te verminderen en zo de bouwkosten te verlagen.bewezen succesverhalen over de hele wereld tonen de technische mogelijkheden van CLT vooral aan met betrekking tot haar ecologische, structurele en economische prestaties.

Het gebruik van CLT heeft een belangrijke verandering teweeggebracht in de manier waarop bouwprojecten worden ontworpen, waarbij het ontwerp is verschoven van een “frame” naar een “plaat”-gebaseerde constructie, waardoor ontwerpers een nieuw en milieuvriendelijker en esthetisch aantrekkelijker bouwalternatief voor beton en staal hebben gekregen.

Circulair Bouwen: 9 Tips voor particulieren

1. Sta open om circulair bouwen te verkennen

Om te evolueren naar circulair bouwen hebben we klanten nodig die openstaan voor het idee en bereid zijn om verschillende benaderingen te testen. Bij het verkennen van de mogelijkheden van circulair bouwen moet je rekening houden met de impact van het totale project.

Bij het verkennen van de mogelijkheden van circulair bouwen moet je rekening houden met de impact van het totale project.

2. Ga op zoek naar de juiste partners

Zoek een team dat de juiste knowhow en capaciteiten kan brengen om op dit gebied te innoveren. Als klant is het echt belangrijk om duidelijk te communiceren met uw potentiële partners dat je een circulaire aanpak wilt implementeren.

3. Stimuleer innovatie en samenwerking

De circulaire economie is een nieuw model voor de bouwsector en vereist dus innovatie en samenwerking om dit mogelijk te maken. Je moet veel meer samenwerking stimuleren, bereid zijn om nieuwe producten en systemen te gebruiken, en dingen doen als het testen van nieuwe materialen.

4. Stel duidelijke prestatie-eisen

Je kunt betere resultaten behalen wanneer je de architect en aannemer duidelijke prestatie eisen stelt in plaats van dat je prescriptief bent over het ontwerp, de specificaties en de materialen die ze moeten gebruiken.

5. Vaststellen van een minimale ontwerplevensduur

Stel een minimale ontwerplevensduur vast voor de verschillende lagen van een gebouw (structuur, gevel, diensten, inrichting) en vraag je architect en aannemer om geschikte strategieën voor een circulaire bouw mee te bepalen. Hou er rekening mee dat elementen met een kortere levensduur, zoals keukens, zo moeten ontworpen worden dat ze gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd, hergebruikt en gerecycled.

6. Kies voor een benadering op basis van de kosten van de gehele levensduur

Ter ondersteuning van circulaire benaderingen is aangeraden om investeringsbeslissingen te nemen op basis van de totale kosten van een materiaal, product of bouw/activa voor de gehele levensduur van het project.

Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de initiële kapitaalkosten, maar ook de operationele, onderhouds-, reparatie-, upgrade- en eventuele kosten aan het einde van de levensduur.

Beoordeel of de levenscycluskosten kunnen worden gereduceerd door toepassing van een circulaire benadering, zoals leasing, delen, of het ontwerp voor aanpasbaarheid.

7. Een dialoog met de leveranciers aangaan

De toeleveringsketen in de bouwsector heeft expertise om je te helpen innoveren. Communiceer wat je wil bereiken en vind de mensen en bedrijven die jouw ambitie delen en die je kunnen helpen deze te realiseren. Bouw vertrouwen op. Deel risico’s en kansen.

8. Opfrissen in plaats van afbreken

Heb je een nieuw gebouw nodig, of kunt je een bestaand gebouw renoveren of aanpassen? Het behoud van de waarde van hulpbronnen in structuren is een van de belangrijkste acties die je kunt ondernemen om afval en materiaalverbruik te verminderen.

9. Een pre-renovatie/ sloopaudit laten uitvoeren.

Een uitgebreide pre-renovatie- of pre-sloopaudit om materialen en producten te identificeren die kunnen worden behouden, hergebruikt voor hoogwaardige doeleinden elders of gerecycled. Je kunt deze informatie vervolgens gebruiken om doelstellingen en doelstellingen vast te stellen in de aanbestedingsdocumenten voor renovatie of sloop.

Hoeveel kost een houten huis?

Om die vraag te beantwoorden geven we u graag eerst een overzicht van alle aspecten die de prijs van een houten huis bepalen.

In eerste instantie hangt de prijs natuurlijk samen met de afmetingen van de woning en met de gebruikte materialen, maar om een transparante prijs te kunnen bepalen houden we bij NewCraft rekening met meer elementen.

Dit artikel geeft meer uitleg en informatie over de verschillende elementen die de prijs van een houten woning bepalen, en als u benieuwd bent wat het kost om uw bouwplannen uit te voeren adviseren we u graag!

Prijsindicatie voor het bouwen van een houten huis

Het budget dat u wil uitgeven aan uw woning wordt als uitgangspunt gebruikt om prijsindicaties op maat te maken. Vervolgens worden uw wensen in kaart gebracht maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van de bouwgrond en de gemeentelijke eisen.

Wat kost een bouwgrond in Belgie?

De prijzen van bouwgrond in België verschilt uiteraard regio per regio. Via de site van de Vlaamse overheid kunt u een overzicht van de evolutie van de bouwgrondprijzen opvragen.

Als u een bouwgrond op het oog heeft, hou dan ook rekening met eventuele sloop- of snoeiwerken die nog moeten gebeuren voordat er gebouwd kan worden.

Ontwerp van de woning

De ontwerpfase is bepalend voor de uiteindelijke prijs van de woning. U maakt kennis met de verschillende afwerkingsmogelijkheden van CLT woningen langs binnen- en buitenkant.

We nemen uitgebreid de tijd om uw wensen in kaart te brengen, en we adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden die u hebt om uw woning energievriendelijker te maken.

Bouw van de woning

Het voordeel van bouwen met hout is de snelheid van deze bouwmethode. Na de ontwerpfase worden de CLT panelen op maat gezaagd in de fabriek. Als alle puzzelstukken klaar zijn kan de bouw van de woning beginnen. Het bouwen van de houten woning duurt afhankelijk van de grootte en en architectuur slechts een paar dagen tot een paar weken.

Afwerking: casco of sleutel-op-de-deur

De prijs van een CLT woning hangt ook af van de afwerking en het afwerkingsniveau dat u wenst. U kunt kiezen voor een casco woning, een woning die sleutelklaar wordt op geleverd, maar vaak is er tussen casco en sleutelklaar ook nog vanalles mogelijk.

Bouwen zonder zorgen met NewCraft

Een huis bouwen is een intensief traject waar u niet elke dag aan begint. Met NewCraft kiest u voor de juiste partner om u in dit traject van A tot Z bij te staan is.

Tijdens een eerste gesprek vertelt u over uw bouwplannen en wensen, en laten we u kennis maken met onze werkwijze en aanpak. We nemen ruim de tijd om elk detail door te spreken.

Tijdens het hele traject, van ontwerp tot oplevering kunt u rekenen op onze expertise. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste gesprek.

Bouwen met hout: alle opties op een rijtje

Houtbouw is niet meer weg te denken uit de woningbouw. Strengere milieu- en energienormen maken van houtbouw het bouwmateriaal bij uitstek voor het bouwen van nieuwe woningen, uitbreidingen of renovaties.

Er zijn verschillende soorten van houtbouw, die worden opgedeeld in twee grote categorieën: skeletbouw en massiefbouw.

Houtskeletbouw

Zoals de naam het al zegt wordt er een houten skelet gebouwd. Dit skelet brengt de verticale belasting op van verdieping en dak. Tegen dit skelet worden platen bevestigd die de horizontale belasting van bijvoorbeeld wind opvangen.

Houtskeletbouw laat u toe om zeer doorgedreven te isoleren, waardoor het vaak wordt overwogen voor het bouwen van passiefwoningen.

De afwerkingsmogelijkheden zijn dezelfde als bij traditionele bouw: baksteen, buitenpleister, … Langs de buitenkant zie je dus geen verschil. De binnenkant wordt meestal afgewerkt met gipsplaten.

Massieve houtbouw

bouwen met hout

Massieve houtbouw is overgewaaid vanuit landen als Duitsland en Zwitserland, en wint meer en meer aan interesse bij architecten en bouwheren.

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT HoutmassiefbouwCLT is een veelbelovende techniek die steeds populairder wordt vanwege de flexibiliteit, snelheid en afwerkingsmogelijkheden. CLT planken zijn samengesteld uit verschillende houten lagen die kruiselings aan elkaar worden verlijmd. Afhankelijk van de draagkracht die nodig is zullen er 3 tot 7 lagen verlijmd worden.

Dankzij de isolerende eigenschappen van het hout, in combinatie met extra isolatie aan de buitenkant behaalt u al snel de allerhoogste isolatiestandaarden.

Omdat de panelen bij productie in de fabriek al op maat worden gezaagd lijkt het plaatsen van een woning in CLT op een grote 3D puzzel. Het grote voordeel hiervan is dat de bouw zelf slechts enkele dagen in beslag neemt en dat er al snel aan de afwerking begonnen kan worden.

Bouwen met hout biedt heel wat mogelijkheden

Houtbouw is niet alleen geschikt voor nieuwbouwwoningen, het wordt ook steeds meer gebruikt bij renovaties of uitbreidingen aan een bestaande woning.

Het is ook uitermate geschikt voor het optoppen van woningen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van bestaande daken om een woning of gebouw in de hoogte uit te breiden.

Alle voordelen van bouwen met hout op een rijtje:

  • Hout is milieu en energievriendelijk. Het is 100% recycleerbaar en het hout dat wordt gebruikt wordt op een duurzame manier opnieuw aangeplant
  • Hout isoleert veel beter dan traditionele bouwmaterialen als baksteen of beton.
  • Snel: afhankelijk van de techniek staat een huis binnen enkele dagen of weken recht
  • Omdat het hout zo licht is heeft het minder fundering nodig
  • Flexibel: uitbreiden, renoveren, optoppen, … houtbouw is zeer flexibel in te zetten.

 

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten die in acht genomen moeten worden wanneer je kiest voor bouwen met hout. We denken hierbij bijvoorbeel aan akoestische isolatie die bij houtbouw minder goed presteert dan bij traditionele bouwmaterialen.

Er bestaan heel wat manieren om dit toch weg te werken of in te perken, bespreek dit daarom zeker met de architect en aannemer.

Houten doos maakt optimaal gebruik van beschikbare ruimte

‘In de huidige consumptiemaatschappij is er toch nog ruimte voor alternatieven en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.’ Zegt Clare Neven van Clare Cousins Architecten in Melbourne.

Cousins’ recente renovatie van het “Flinders Lane appartement” toont hoe een woonruimte van 75 vierkante meter kan verbouwd worden tot een om genoeg ruimte te bieden voor de komst van het eerste kind van de bewoners.

Het koppel had zelf een reeks van ideeën voor ze Cousins benaderden. Ze werden geinspireerd door bekende Japanese architecten die weten hoe ze om moeten gaan met kleine ruimten. Deze ideeën inspireerden op hun beurt het team van Cousins, wat resulteerde in een opmerkelijk ontwerp.

De slaapkamer werd vervangen door een houten doos van grenen multiplex, een lokale Australische houtsoort. Deze doos werd een puzzel van ingebouwde (functionele) ruimtes. Twee kleinere slaapkamers (elk de lengte van een bed), een mezzanine slaapruimte die tevens dient als salonruimte, opslagwanden, boekenkasten en ingebouwde werkstations werden allemaal verwerkt in deze moderne doos.

Bij de materiaalkeuze werd er rekening gehouden met comfort, maar ook met betaalbaarheid en rendabiliteit. Multiplex is zeer betaalbaar en kan geassembleerd worden door een schrijnwerker.

Deze all-in renovatie toont aan dat het mogelijk is om in de binnenstad familie- en budgetvriendelijke woningen te renoveren, en dat het gebruik van hout daarin een grote rol kan spelen.

Wat zijn de voordelen van modulair bouwen?

Modulair bouwen is al lang niet meer nieuw, maar de nieuwste ontwikkelingen maken het steeds interessanter om modulair te gaan bouwen. In dit artikel tonen we je de voordelen van modulair bouwen.

Wanneer je modulair bouwt stel je zelf je woning samen uit verschillende modules, deze modules worden geprefabireceerd en terplaatse geassembleerd. De units zijn in de meeste gevallen al voorzien van elektriciteit, loodgieterij, verwarming & binnenafwerking. Een modulaire woning kan steeds uitgebreid worden, in de breedte, of in de hoogte.

Het ecologische en economische aspect

Modulair bouwen is met voorsprong de manier om je ecologische voetafdruk te beperken in vergelijking met andere bouwmethoden. Naast het ecologische speelt uiteraard ook het economische aspect mee. Als we de prijzen per vierkante meter vergelijken is deze beduidend lager dan traditionele bouwmethoden, kijk maar naar bouwmethoden als houtmassiefbouw bijvoorbeeld. Hierdoor wordt het voor jongeren interessant om op deze manier toch zelf te kunnen bouwen.

Snelheid van realisatie

Omdat modulaire woningen geprefabriceerd worden, neemt het bouwen zelf veel minder tijd in beslag. In vele gevallen zien we dat een modulaire woning (incl. prefabricatie) tot 50% sneller gerealiseerd wordt. Vertragingen op de werf zijn weinig voorkomend, mede omdat de weersomstandigheden minder impact hebben op de bouw van een modulaire woning.

Aanpasbaar wonen

Modulaire woningen zijn op elk moment aanpasbaar. Zo kun je klein beginnen en extra modules toevoegen wanneer dit financieel mogelijk is. Maar naast het uitbreiden van woningen biedt het nog andere voordelen, zo kunnen de woningen aangepast worden aan de levensfase van de bewoner. Binnenmuren kunnen verplaatst worden, etc.

Is aanpasbaar bouwen duurder?

Mijn vrouw en ik hebben bouwplannen.

We zijn in onze zoektocht naar mogelijke manieren van bouwen gestoten op de principes van aanpasbaar bouwen. We vinden echter weinig informatie over de financiële aspecten ervan.

Is aanpasbaar, flexibel bouwen duurder?

De kostprijs om aanpasbaar, flexibel te bouwen (wanneer toegepast vanaf de start van de bouw van het huis) is lichtjes hoger dan voor een ‘traditionele’ woning.

In eerste instantie heeft dit te maken met de ergonomische en minimale randvoorwaarden die voor bepaalde woonruimten worden vooropgesteld. Voldoende circulatieruimten in gangen en sassen, een goede gebruiks- en bedieningsruimte van keukens en andere meubels,… zijn elementen die een invloed kunnen hebben op de oppervlakte van de woning.

De kosten die komen kijken bij de bouw en bij de afwerking van deze beperkte extra oppervlakte (bv. dakbedekking, isolatie, vloerbekleding, behang/verf, tegels,…) zal ervoor zorgen dat de bouwkost lichtjes hoger ligt.

Op termijn is aanpasbaar, flexibel bouwen echter goedkoper: als er omwille van veranderende gezinssituaties (bv. kinderen die opgroeien of het huis uit gaan, behoefte aan een aparte bureau- of hobbyruimte,…) of van gewijzigde fysieke mogelijkheden (bv. moeilijker de trap op kunnen, problemen met in en uit bad komen,…) nood is aan aanpassing van de woning, zullen deze nodige aanpassingen met een beperkte inspanning en kostprijs uitvoerbaar zijn.

Daarnaast zijn er nog heel wat voordelen van aanpasbaar, flexibel bouwen die vaak over het hoofd gezien worden:
• De kwaliteit en het wooncomfort van de woning wordt verhoogd, nu en in de toekomst. Wat men vandaag door aanpasbaar, flexibel bouwen aan ‘extra’ realiseert, zal ervoor zorgen dat de bewoners dagelijks gebruikscomfort ervaren.
• Meerdere generaties kunnen gebruik maken van een aanpasbare woning. Er zal minder materiaal moeten afgebroken en aangebracht worden, wat ook de economische en ecologische duurzaamheid verhoogt.
• Een flexibele woning staat open voor meer gebruikers met elk hun specifieke noden. Op die manier spreekt de woning ook een breder koperspubliek aan als je zou willen verkopen.
• Ergonomische principes toepassen in de woning en ruimte voorzien in de woning om activiteiten en taken goed te kunnen uitvoeren, zorgt ervoor dat er minder ongevallen gebeuren (bv. valincidenten, verbranding, …), wat de veiligheid verhoogt.
• Wanneer men in een tijdelijke of langdurige zorgsituatie terecht komt, zal men in een aanpasbare, flexibele woning in betere ergonomische omstandigheden kunnen verzorgd worden, wat mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen.

De voordelen van aanpasbaar, flexibel bouwen wegen op termijn dus duidelijk op tegen de (licht) verhoogde initiële kosten. Hoe meer de industrie en de bouwwereld echter de principes van aanpasbaar bouwen zullen verwerken in hun producten en bouwprincipes, hoe kleiner de initiële meerkost zal zijn.

55-plussers zien sociaal leven gevoelig verarmen

Wie ouder is dan 55 heeft minder contact met vrienden, neemt minder deel aan het verenigingsleven en participeert minder aan cultuur dan jongere Vlamingen. Dat blijkt uit een rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering.

In navolging van de grote participatiestudie uit 2007 onderzocht de studiedienst hoe het zit met de deelname van 55-plussers aan de maatschappij. Daaruit blijkt dat de ouderen op alle domeinen minder participeren dan de jongere categorieën. Enkel wat betreft politieke participatie scoren de 18- tot 24-jarigen iets lager. Read more…

Vergrijzing zorgt voor woningtekort vanaf 2018

“De belangrijkste opportuniteit is dat we de tanende welvaartsstaat kunnen verbeteren door te hervormen. Het momentum is er, de budgettaire noodzaak ook,” luidt het. Van Damme ziet in de ouderenzorgproblematiek vooral ook een uitgelezen kans om “onze sociale zekerheid te moderniseren en bruisende economische groeimarkten aan te snijden”.

Itinera berekende dat elke tien jaar de gemiddelde leeftijd van de Belgische bevolking met één jaar stijgt. Tegen 2050 zal ons land meer dan 2 miljoen 60-plussers meer tellen dan vandaag, en het aantal 80-plussers zal tegen dan zelfs verdrievoudigd zijn. Read more…