Wie ouder is dan 55 heeft minder contact met vrienden, neemt minder deel aan het verenigingsleven en participeert minder aan cultuur dan jongere Vlamingen. Dat blijkt uit een rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering.

In navolging van de grote participatiestudie uit 2007 onderzocht de studiedienst hoe het zit met de deelname van 55-plussers aan de maatschappij. Daaruit blijkt dat de ouderen op alle domeinen minder participeren dan de jongere categorieën. Enkel wat betreft politieke participatie scoren de 18- tot 24-jarigen iets lager.

De omvang van de bewuste leeftijdsgroep blijft nochtans toenemen. Twintig jaar geleden was 14 procent van de Vlaamse bevolking 65 jaar of ouder. In 2011 lag dat percentage al op 18 procent. Vijf procent was zelfs 80 jaar of ouder.

Uit het onderzoek blijkt dat het lidmaatschap van een vereniging daalt met de jaren, van 58,4 procent voor 18- tot 24-jarigen tot 44,9 procent bij de 55-plussers. Eenzelfde verhaal is er bij de cultuurparticipatie: slechts 60,7 procent van de 55-plussers geeft aan het afgelopen jaar minstens één culturele activiteit, zoals een concert of een voorstelling, te hebben bijgewoond.

Bij de sociale contacten in het algemeen is het beeld genuanceerder. Naarmate de leeftijd stijgt hebben we steeds minder contact met vrienden, maar wel meer met familie. Ook het contact met de buren blijkt er op vooruit te gaan.

Ook het gebruik van het internet ten slotte, dat als doelstelling voor alle delen van de bevolking is ingeschreven in het regeerakkoord, daalt gevoelig. Slechts 41,6 procent van de 55-plussers had in de laatste drie maanden voor de bevraging een website bezocht.