Kijk om je heen… Onze leefwereld verandert razendsnel. Dat vraagt om een proactieve, frisse kijk, eentje waarmee we weer even verder kunnen. Eentje waarmee we een antwoord bieden op de uitdagingen van morgen en daarna.

Hou je klaar, zet je schrap. Onze welvaart en onze toenemende gezondheid dagen ons uit. Terwijl onze jongeren steeds vaker belanden in flexibele gezinsformaties, worden onze fitte, krasse senioren ouder en ouder.

Alsof dat nog niet volstaat, worden nieuwe bouwgronden steeds zeldzamer en verandert ons klimaat angstwekkend snel. Kleinere, flexibele en energiezuinige woonvormen die de resterende, open ruimte vrijwaren, zijn onze wissel op de toekomst.

Er is heel wat meer dan de ruimte verslindende gezinswoning of het appartement. Laat ons de voorbije verkavelingswoede en lintbebouwing die van Vlaanderen één verkavelde tuinwijk maakten, omkeren. Laat ons gaan voor een soepele en uiterst leefbare verdichting van onze leefomgeving!

De bouwkundige en maatschappelijke omwenteling waar we met z’n allen voorstaan, vraagt om een totaal andere kijk op wonen. Gedaan met onze wens om een grote, eigen woning te hebben.

‘Bye bye’ Vlaming met de spreekwoordelijke baksteen in de maag. In de toekomst ‘bezitten’ we niet maar ‘benutten’ we onze gekozen woonvorm!

Want zeg nu zelf, intussen vinden we betaalbaarheid, duurzaamheid, onderhoud, vrijheid en vrije tijd, tijdelijkheid, eenvoud en rust belangrijker dan de grootte van onze woning. Ja toch?

We slaan de handen in elkaar, burgers, bouwers en overheden. Vanaf nu kiezen we doordacht voor alternatieve woonvormen en verdichten we ons Vlaanderenland.

We verzekeren de toekomst voor kind en kleinkind. We starten, vandaag nog, met het draaien van onze tanker… De open ruimte die ons nog rest, houden we onaangeroerd. Dat wat reeds bebouwd is, gaan we maximaal gebruiken.

We ‘breiden in’ in plaats van uit!

Naast de traditionele appartementen, kiezen we voor het ‘optoppen’ of opdelen van woningen, het herbestemmen van leegstaande industriepanden en kantoorgebouwen, de verdere bebouwing van restpercelen en het verder verkavelen van de laatste grotere binnengebieden.

We focussen ons op meer gemeenschappelijke buitenruimte in plaats van het binnengebied verder te verkavelen en te versnipperen.
Tien jaar geleden ontsproten uit de kennis en de passie van Yves Michiels, pleiten we vanuit NewCraft onafgebroken voor deze broodnodige ommekeer in wonen en werken.

Met onze CLT-componenten produceren we betaalbare, circulaire en modulaire woningen en kantoren. Bouwen met CLT (Cross Laminated Timber) zorgt ervoor dat je woon- of werkomgeving mee evolueert met uw behoeften. Gedaan met ‘vaste’ bakstenen en beton, welkom ultra-flexibiliteit!

Ja, ‘inbreiden’ is de toekomst. Voortaan bouwen we in, op of naast bestaande bebouwing of slopen en herbouwen we.

NewCraft is dus dé partner bij uitstek voor zowel architecten en projectontwikkelaars als voor particulieren met bouwwensen. Met de CLT-bouwmethode heeft NewCraft steeds een pasklaar antwoord. Starterswoningen, gezins- en zorgwoningen en (thuis)kantoren worden snel en duurzaam gebouwd, zijn aanpasbaar, circulair en goed voor milieu en portemonnee.

Voelt u dat fris briesje reeds? Dat is onze duurzame en groene toekomst. Voor jou en ons…

Welkom bij NewCraft, modulair en circulair bouwen voor ons allemaal…