Dat CLT heel wat voordelen biedt bewijzen we nogmaals in het volgende artikel. We lichten stap voor stap de verschillende eigenschappen van CLT toe en ontkrachten heel wat mythes.

Thermische eigenschappen van CLT

Hout heeft zeer kleine temperatuurbewegingen, vergeleken met veel andere materialen. Het warmtegeleidingsvermogen en de thermische capaciteit van CLT is praktisch gelijk aan die van massief hout.

Het warmtegeleidingsvermogen, dat het isolerend vermogen van het materiaal beschrijft, is aanzienlijk beter dan voor beton en staal!

CLT heeft een relatief hoge specifieke thermische capaciteit, die meestal wordt aangegeven als ongeveer 1600 J/(kg °C). Bij het bouwen met CLT-panelen beïnvloedt de grote hoeveelheid hout het binnenklimaat door klimatische variaties af te vlakken. De omvang van dit effect wordt bepaald door de andere samenstellende materialen, het ventilatiesysteem en de ingebouwde regel- en besturingstechniek.

Vochtgerelateerde mutaties van CLT

CLT zet uit als het vochtgehalte stijgt en krimpt als het vochtgehalte daalt.

Door de afwisselende lagen planken zet het hout in CLT-platen echter minder uit en krimpt het minder in de vezelrichting dan gewoon massief hout doet. CLT wordt onder gecontroleerde omstandigheden vervaardigd uit platen en planken met een vochtgehalte tussen 6 % en 15 %.

De vraag hoeveel minder de uitzetting en inkrimping zal zijn in vergelijking met gewoon massief hout wordt bepaald door het aantal en de dikte van de lagen. Producten gemaakt van CLT worden gewoonlijk vervaardigd met een streefvochtgehalte van 12 %. Dit betekent dat afzonderlijke CLT-producten bij levering een vochtgehalte van niet meer dan 16 % moeten hebben.

Het vochtgehalte van CLT zal geleidelijk een evenwicht bereiken met de relatieve vochtigheid (RH) in de omgeving en de variatie daarvan in de loop van het jaar volgen.

Afhankelijk van waar het gebouw zich bevindt, welk deel in de constructie, verwarmd of koud gebouw, zal het vochtgehalte in het element in de loop van het jaar variëren tussen ongeveer 4 – 5 %.

Een ongeïsoleerd CLT-paneel of een geïsoleerde holle-kernstructuur in CLT die in een dak of buitenmuur wordt geplaatst, zal onderhevig zijn aan wisselende vochtomstandigheden – warm en droog aan de binnenkant en koud en vochtig aan aan de buitenkant – wat betekent dat het de neiging kan hebben uit te zetten aan de buitenkant en te krimpen aan de binnenkant, waardoor het een gebogen vorm aanneemt. Dit is een bijzonderheid waarmee de bouwkundig ingenieur in de planningsfase rekening moet houden.

Brandeigenschappen van CLT

brandwerendheid cltCLT en constructies gemaakt van CLT hebben goede, voorspelbare eigenschappen als het gaat om brand.

CLT is een brandbaar materiaal, maar in combinatie met andere materialen kan het vereiste draagvermogen tijdens de brand behouden blijven.

Hout vat langzaam vlam en het brandt langzaam. De manier waarop de warmte zich tijdens een brand ontwikkelt, is vaak doorslaggevend om te bepalen of het vuur zich uitbreidt of uitbrandt.

De houtskoollaag die zich tijdens een brand op het oppervlak van CLT vormt, beschermt de binnenste delen, en de penetratiesnelheid voor hout ligt over het algemeen rond 0,6 – 1,1 mm per minuut.

Oppervlaktebehandeling

CLT-platen worden in de eerste plaats beschouwd als constructiedelen waarvan de belangrijkste eigenschappen sterkte, stijfheid en duurzaamheid zijn. De standaardproducten voldoen aan de normale uiterlijke eisen, mits zij tijdens het vervoer en op de bouwplaats met voldoende zorg worden behandeld.

Wanneer de CLT-platen uit de lijmpers worden gehaald, vertonen zij kleine onregelmatigheden langs de zijkanten, die naar behoren worden verwijderd.

Het gladde oppervlak is meestal van voldoende kwaliteit en verdere afwerking is niet nodig.

Als het ontwerp blootgestelde oppervlakken voorschrijft, moeten de platen worden gekozen op basis van de eisen die aan de oppervlakken worden gesteld. De meeste fabrikanten van CLT hebben een aantal verschillende klassen waaruit gekozen kan worden en verschillende benamingen, zoals ‘Exposed surface’, ‘Industrial surface’ en ‘Non-exposed surface’.

CLT panelen kunnen dan ter plaatse worden behandeld zoals gewoon hout, met houtbeitsen, verven, vernissen of oliën.

About the Author: admin